Trang chủ » Du lịch » Sau 21 năm hiếm muộn, người phụ nữ sinh đôi ở tuổi 47