Trang chủ » Đời sống » Sinh tử tập 13: Trần Bạt ghen khi tình nhân “đong” trai lạ, Hoàng bị Vũ lập mưu giết hại