Trang chủ » Sport » Từ chối Xứ Bạch dương, sao Everton tự đẩy mình vào thế khó